Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – Ankieta inwentaryzacyjna

W związku z zamiarem przystąpieniem Gminy Ułęż do programu : ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Ułęż. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż /pokój nr 7/.

Close Menu
Skip to content