Urząd Gminy

UG

Urząd Gminy w Ułężu

Ułęż 168, 08-504 Ułęż

tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28
email: gmina@gminaulez.eu

Urząd Gminy pracuje

w poniedziałki 8:00-16:00

do wtorku do piątku   7:00-15:00

Numery wewnętrzne:

31 – Sekretariat
33 – Referat Finansowy
34 – Sekretarz Gminy
35 – Gospodarka odpadami
36 – Skarbnik Gminy
37 – Urząd Stanu Cywilnego
38 – Stanowiska ds. gospodarki gruntami, odpadami, ochrony środowiska, przyrody i gospodarki wodnej, działalności gospodarczej, komunalnej i utrzymywania porządku i czystości, rolnictwa i leśnictwa oraz EFS, stanowisko ds. infrastruktury technicznej, inwestycji, gospodarki wodnej i ochrony środowiska oraz zamówień publicznych
42,43 – Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych i Kulturalnych
44,45 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
46 – Zakład Komunalny

Konto bankowe: 54 8724 0005 2011 1100 3911 0001
Gospodarka odpadami: 05 8724 0005 2011 1100 3911 0010

Close Menu
Skip to content