Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Gość

Obowiązek posiadania pojemnika na odpady komunalne

Kosz na śmieci

Urząd Gminy w Ułężu przypomina mieszkańcom zgodnie z art.5 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm. ) o obowiązku posiadania pojemnika na odpady komunalne zmieszane pozostałe po procesie segregacji, oznaczonego w sposób widoczny numerem posesji, do której przynależy.

Zakupu pojemników należy dokonać indywidualnie na własny koszt.

Close Menu
Skip to content