Dofinansowanie do termomodernizacji budynku internatu w Sobieszynie

Mieszkańców gminy Ułęż informujemy o uzyskanym dofinansowaniu z RPO WL. Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Złożony przez gminę wniosek dotyczy budynku internatu w Sobieszynie, w którym planujemy wymienić instalacje centralnego ogrzewania.  Budynek po remoncie będzie pełnił inne funkcje publiczne. Otrzymane dofinansowanie to kwota 876 363,64 zł a wkład gminy to kwota 253 852,92 zł

Inwestycja jest zaplanowana na rok 2020.

 Wójt Gminy Ułęż
/-/ Barbara Pawlak

Close Menu
Skip to content